СЛЪНЧЕВИ И ЛУННИ ЗАТЪМНЕНИЯ ПРЕЗ 2013 г.

 

 

Препратки в страницата:

Частично лунно затъмнение на 25/26 април

Пръстеновидно слънчево затъмнение на 10 май

Лунно затъмнение от полусянката на Земята на 25 май

Лунно затъмнение от полусянката на Земята на 19 октомври

Хибридно слънчево затъмнение на 3 ноември

 

 

 

I. ЧАСТИЧНО ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ НА 25/26 АПРИЛ.

 

 

Затъмнението ще може да се наблюдава от Азия - без крайните североизточни части на континента, Европа, Африка, южните части на Атлантическия океан, Индийския океан, Антарктида.

 

Момент на геоцентричната опозиция по еклиптични дължини: април, 25d 19h 57m 05.6s UT.

 

Характерни моменти на явлението в официално време:

 

Луната навлиза в полусянката на Земята: април 25d 21h 03m 41s

Начало на затъмнението от сянката: април 25d 22h 54m 04s

Максимална фаза: април 25d 23h 07m 29s

Край на затъмнението от сянката: април 25d 23h 21m 04s

Луната излиза от полусянката на Земята: април 26d 01h 11m 23s

 

Максимална фаза на затъмнението от сянката: 0.0148

Максимална фаза на затъмнението от полусянката: 0.986

Продължителност на затъмнението от сянката: 27m 00s

Продължителност на затъмнението от полусянката: 4h 07m 42s

 

От нашата страна явлението ще се наблюдава в посока югоизток – юг, на височина около 30o над хоризонта (за наблюдател от София). Визуално ще може да се регистрира потъмняване на горната лява част на лунния диск – от позиционен ъгъл 22o в началото на затъмнението, до позиционен ъгъл 5 o в неговия край. На около 4o и 40’ вляво над Луната ще бъде видима планетата Сатурн.

 

 

 

 

Вид на небето над южния хоризонт по време на максималната фаза на затъмнението в 23h 07m

 

 

Карта за явлението (Fred Espenak, NASA/GSFC, PDF)

 Моментите дадени в картата са в универсално време

 

 

  

II. ПРЪСТЕНОВИДНО СЛЪНЧЕВО ЗАТЪМНЕНИЕ НА 10 МАЙ

 

 

Затъмнението ще се наблюдава като частично от югоизточните части на Азия, Австралия и южните части на Тихия океан.

Ивицата на централното пръстеновидно затъмнение започва в Северна Австралия, минава южно от Папуа-Нова Гвинея и продължава на североизток през Соломоновите острови и атолите Гилбърт (о-ви Тарауа, Бонки, Буанки). След тях минава северно от остров Хауланд като променя посоката си на югоизток и завършва сред Тихия океан.

 

Момент на геоцентричното съединение на Луната: май 10d 00h 19m 40.6s UT.

 

Характерни моменти на явлението в официално време:

 

Начало на частичните фази: май 10d 00h 25m 10s

Начало на пръстеновидното затъмнение: май 10d 01h 30m 34s

Максимална фаза: май 10d 03h 25m 13s

Край на пръстеновидното затъмнение: май 10d 05h 19m 58s

Край на частичните фази: май 10d 06h 25m 23s

 

Максимална фаза на затъмнението: 0.954

Местоположение, от където най-дълго ще се наблюдава макс. фаза: в Тихия океан, на около 200 km на изток – североизток от атолите Гилбърт.

Ширина на ивицата на централното пръстеновидно затъмнение: 172.5 km.

Макс. продължителност на пръстеновидното затъмнение: 06m и 03.4s

 

От България явлението няма да може да се наблюдава. За нашата страна то се случва под хоризонта, във втората половина на нощта.

 

Карта за явлението (Fred Espenak, NASA/GSFC, GIF)

Моментите дадени в картата са в универсално време

 

Затъмнението ще може да се наблюдава онлайн на УЕБ-адрес http://events.slooh.com/

 

 

 

III. ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ ОТ ПОЛУСЯНКАТА НА ЗЕМЯТА НА 25 МАЙ.

 

 

Затъмнението ще се наблюдаа от Южна, Централна и Западна Африка, Атлантическия океан, Северна и Южна Америка, югоизточните части на Тихия океан и Антарктида.

 

Момент на геоцентричната опозиция по еклиптични дължини: май 25d 04h 24m 54.9s UT.

 

Характерни моменти на явлението в официално време:

 

Луната навлиза в полусянката на Земята: май 25d 06h 53m 15s

Максимална фаза на затъмнението: май 25d 07h 09m 58s

Луната излиза от полусянката на Земята: май 25d 07h 26m 49s

 

Максимална фаза на затъмнението от полусянката: 0.0157

Продължителност на затъмнението от полусянката: 33m 34s

 

От България явлението няма да може да се наблюдава, тъй като началото му е 50 минути след залеза на Луната в 06:03 ч за София.

 

Карта за явлението (Fred Espenak, NASA/GSFC, PDF)

Моментите дадени в картата са в универсално време

  

 

  

IV. ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ ОТ ПОЛУСЯНКАТА НА ЗЕМЯТА НА 19 ОКТОМВРИ

 

 

Затъмнението ще се наблюдава от Азия, без най-източните й части, Европа, Африка, Северна и Южна Америка, Индийския и Атлантическия океан, крайните източни и югоизточни части на Тихия океан, Арктика.

 

Момент на геоцентрична опозиция по еклиптични дължини: октомври 18d 23h 37m 38.3s UT.

 

Характерни моменти на явлението в официално време:

 

Луната навлиза в полусянката на Земята: октомври 19d 00h 50m 41s

Максимална фаза на затъмнението: октомври 19d 02h 50m 17s

Луната излиза от полусянката на Земята: октомври 19d 04h 49m 47s

 

Максимална фаза на затъмнението от полусянката: 0.764

Продължителност на затъмнението от полусянката: 3h 59m 06s

 

От България явлението ще може да се наблюдава. Луната ще бъде на височина 57о над южния хоризонт в началото на затъмнението и на 34о над югозападния хоризонт в края.

 

При лунни затъмнения от полусянката на Земята не се наблюдават частични или пълна фаза. Около момента на максималната фаза наблюдателят може да забележи неголямо потъмняване (посивяване) на лунния диск, по-силно изразено към единия му край. В този смисъл затъмненията от полусянката не са толкова атрактивни, колкото тези причинени от плътната земна сянка (частичните и пълни лунни затъмнения).

 

Карта за явлението (Fred Espenak, NASA/GSFC, PDF)

Моментите дадени в картата са в универсално време

  

 

 

V. ХИБРИДНО СЛЪНЧЕВО ЗАТЪМНЕНИЕ НА 3 НОЕМВРИ

 

 

Хибридното слънчево затъмнение се наблюдава като пълно в някои точки на Земята и като пръстеновидно - в други.

 

Затъмнението ще се наблюдава като частично от крайните североизточни части на Северна Америка, от северната част на Южна Амерка, Атлантическия океан, Африка – без най-южните й части, Южна Европа и Арабския полуостров

Ивицата на пълното затъмнение започва в Атлантическия океан и продължава през Централна Африка – пресича Екваториална Гвинея, Габон, Конго, Уганда, Кения, Етиопия и завършва в Сомалия. Затъмнението започва като пръстеновидно и продължава като пълно, с малка продължителност на максималната фаза.

 

Момент на геоцентричното съединение на Луната: ноември 3d 12h 38m 46.1s UT.

 

Характерни моменти на явлението в официално време:

 

Начало на частичните фази: ноември 3d 12h 04m 34s

Начало на пръстеновидното затъмнение: ноември 3d 13h 05m 17s

Максимална фаза: ноември 3d 14h 46m 28s

Край на пълното затъмнение: ноември 3d 16h 27m 42s

Край на частичните фази: ноември 3d 17h 28m 21s

 

Максимална фаза на затъмнението: 1.016

Местоположение, откъдето най-дълго ще се наблюдава макс. фаза: 03.904oN и 11.694oW - в Атлантическия океан, на около 320 km югозападно от Либерия, Монровия, Африка.

Ширина на ивицата на пълното затъмнение: 57.5 km.

Макс. продължителност на затъмнението: 01m 40s

 

Затъмнението ще се наблюдава като частично само от най-южните части на България, но с много малка фаза под 1%. Луната ще закрие съвсем малка част от слънчевия диск от юг, но това ще бъде незабележимо с невъоръжено око. Могат да се проведат наблюдения с любителски телескопи, снабдени с нужните защитни слънчеви филтри.

Внимание, опасност за зрението! Не поглеждайте към Слънцето без специалните защитни филтри или очила!

 

Карта за явлението (Fred Espenak, NASA/GSFC, GIF)

Моментите дадени в картата са в универсално време

 

 

Съставил: П. Маркишки

 

 

 

В началото