Планетите през тази година

 

ПО-АТРАКТИВНИ ВЗАИМНИ СЪЕДИНЕНИЯ НА ПЛАНЕТИТЕ

И СЪЕДИНЕНИЯ НА ПЛАНЕТИ С ЛУНАТА

2014 г.

 

 

Препратки в страницата:

25 януари – Сатурн с Луната

22 февруари – Сатурн с Луната

26 февруари – Венера с Луната

21 март – Сатурн с Луната

17 април – Сатурн с Луната

14 май – Сатурн с Луната

6 юли – Марс с Луната

8 юли – Сатурн с Луната

4 август – Сатурн с Луната

18 август – Венера с Юпитер

31 август – Сатурн с Луната

28 септември – Сатурн с Луната

 

 

Посочените тук моменти на изгреви и залези на някои астрономическ обекти са в официално време и се валидни за София (за астрономическата обсерватория на СУ “Св. Климент Охридски”). За други градове в страната е нужно тези моменти да се коригират със стойностите, дадени в таблицата за поправките на моментите на изгревите и залезиите на Слънцето, Луната и планетите. В описанията на някои явления са посочени височини на различни астрономически обекти над хоеизонта в определено време, които са валидни също за наблюдател от София.

 

 

 

25 януари 15h 58m – съединение на Сатурн с Луната 0.57o N, по ректасцензия α2000 = 15h 20m 49.7s геоцентрично

 

От нашата страна видимото сближаване на двете небесни тела ще се наблюдава на 25 януари над югоизточния хоризонт, от момента на изгрева на Сатурн в 02h 30m, до настъпването на деня. Около 1 час преди изгрева на Слънцето, Сатурн и Луната ще бъдат на ъглово отстояние 05о 03’. Ще се наблюдават на 30о над южния хоризонт, в съзвездието Везни.

Яркост, видими диаметри и други данни за Сатурн и Луната по време на съединението:

Сатурн: 0.55 mag, 16”;

Луна: –11.69 mag, 32’, 36% осветен диск, възраст 23.53 дни.

 

 

 Луната и Сатурн на 25 януари 2014 г. в 06h 00m за наблюдател от София

 

 

 

22 февруари 00h 17m – съединение на Сатурн с Луната 0.31o N, по ректасцензия α2000 = 15h 25m 04.1s геоцентрично

 

От нашата страна видимото сближаване на двете небесни тела ще се наблюдава на 22 февруари над югоизточния хоризонт, от момента на изгрева на Луната в 00h 51m до настъпването на деня. След изгрева на Луната Сатурн ще бъде на ъглово отстояние 1.5о от нея.

Яркост, видими диаметри и други данни за Сатурн и Луната по време на съединението:

Сатурн: 0.45 mag, 17”;

Луна: –12.19 mag, 31’, 58% осветен диск, възраст 21.34 дни.

 

 

 

26 февруари 07h 24m – съединение на Венера с Луната 0.35o S, по ректасцензия α2000 = 19h 39m 24.5s геоцентрично

 

От нашата страна видимото сближаване на двете небесни тела ще се наблюдава на 26 февруари рано сутринта ниско над югоизточния хоризонт, от момента на изгрева на Луната в 04h 41m (т.е. 2 часа и 26 минути преди изгрева на Слънцето) до настъпването на деня. След изгрева на Луната Венера ще се вижда на ъглово отстояние 01о 02’ от нея.

Яркост, видими диаметри и други данни за Венера и Луната по време на съединението:

Венера: –4.58 mag, 34”, 34% осветен диск;

Луна: –10.74 mag, 33’, 14% осветен диск, възраст 25.97 дни.

 

 

 

21 март 05h 18m – съединение на Сатурн с Луната 0.25o N, по ректасцензия α2000 = 15h 24m 15.8s (геоцентрично е окултация)

 

От нашата страна видимото сближаване на двете небесни тела ще се наблюдава в нощта на 20 срещу 21 март, след изгрева на Луната в 22h 45m. Топоцентричното съединение по ректасцензия за София ще бъде в 05h 55m, с ъглово отстояние между центровете на дисковете на Луната и Сатурн 01о 06’. От територията на България няма да се наблюдава окултация. В момента на максималното видимо сближаване Луната ще бъде на височина 24о над югозападния хоризонт.

Яркост, видими диаметри и други данни за Сатурн и Луната по време на съединението:

Сатурн: 0.32 mag, 18”;

Луна: –12.54 mag, 32’, 80% осветен диск, възраст 19.09 дни.

 

 

 

17 април 10h 19m – съединение на Сатурн с Луната 0.38o N, по ректасцензия α2000 = 15h 18m 57.2s геоцентрично

 

За нашата страна явлението ще се случи през деня, но двете небесни тела ще изглеждат видимо близки през по-голямата част от нощта на 16 срещу 17 април – след изгрева на Сатурн в 22h 05m. Към края на нощта, 2 часа преди изгрева на Слънцето (в 04h 43m) Луната и Сатурн ще бъдат на ъглово отстояние 03о 31’, на височина около 26о над югозападния хоризонт.

Яркост, видими диаметри и други данни за Сатурн и Луната по време на съединението:

Сатурн: 0.17 mag, 19”;

Луна: –12.70 mag, 31’, 96% осветен диск, възраст 16.78 дни.

 

 

 

14 май 15h 18m – съединение на Сатурн с Луната 0.57o N, по ректасцензия α2000 = 15h 11m 06.1s геоцентрично

 

За нашата страна явлението ще се случи през деня, но двете небесни тела ще са все още видимо близки в началото на нощта. Около 1 час след залеза на Слънцето (в 21h 41m) Луната и Сатурн ще бъдат на ъглово отстояние 04о 42’. Тогава Луната ще се наблюдава на височина 11о над югоизточния хоризонт.

Яркост, видими диаметри и други данни за Сатурн и Луната по време на съединението:

Сатурн: 0.07 mag, 19”;

Луна: –12.73 mag, 31’, 100% осветен диск, възраст 14.46 дни.

 

 

 

6 юли 04h 22m – съединение на Марс с Луната 0.21o S, по ректасцензия α2000 = 13h 13m 50.4s (геоцентрично е окултация)

 

За наблюдател от нашата страна явлението ще се случи под западния хоризонт, но двете небесни тела ще бъдат видимо близки и преди залеза на Луната на 6 юли в 01h 10m. Около 1 час преди този залез, Марс и Луната ще бъдат на ъглово отстояние 02о 40’. От територията на България няма да се наблюдава окултация. На около 4о вляво от Марс ще бъде видима звездата Спика – α от съзвездието Дева.

Яркост, видими диаметри и други данни за Марс и Луната по време на съединението:

Марс: 0.10 mag, 9.2”, 87% осветен диск;

Луна: –12.02 mag, 30’, 55% осветен диск, възраст 7.91 дни.

 

 

 

8 юли 05h 24m – съединение на Сатурн с Луната 0.44o N, по ректасцензия α2000 = 14h 59m 09.0s геоцентрично

 

За наблюдател от нашата страна явлението ще се случи под хоризонта, но двете небесни тела ще бъдат видимо близки и преди залеза на Луната на 8 юли в 02h 19m. Около 1 час преди този залез, Сатурн и Луната ще бъдат на ъглово отстояние 02о 57’.

Яркост, видими диаметри и други данни за Сатурн и Луната по време на съединението:

Сатурн: 0.41 mag, 18”;

Луна: –12.40 mag, 31’, 76% осветен диск, възраст 09.93 дни.

 

 

 

4 август 13h 31m – съединение на Сатурн с Луната 0.07o N, по ректасцензия α2000 = 14h 59m 11.1s (геоцентрично е окултация)

 

За нашата страна явлението ще се случи през деня, но двете небесни тела ще бъдат все още видимо близки в началото на нощта. Около един час след залеза на Слънцето на 4 август (в 21h 44m) Луната и Сатурн ще бъдат на ъглово отстояние 04о 25’, на височина около 25о над югозападния хоризонт. От територията на България няма да се наблюдава окултация.

Яркост, видими диаметри и други данни за Сатурн и Луната по време на съединението:

Сатурн: 0.54 mag, 17”;

Луна: –12.05 mag, 31’, 55% осветен диск, възраст 7.78 дни.

 

 

 

18 август 07h 08m – съединение на Венера с Юпитер 0.2o N, по ректасцензия α2000 = 08h 38m 09.2s геоцентрично

 

От нашата страна видимото сближаване на двете планети ще се наблюдава на 18 август рано сутринта, след изгрева на Юпитер в 05h 03m (т.е. 1 час и 33 минути преди изгрева на Слънцето), до настъпването на зората. Явлението ще се случи видимо близо до разсеяния звезден куп M44 „Ясли” в съзвездие Рак – двете ярки планети ще се проектират до югозападния край на купа. Условията за наблюдение ще са затруднени поради ниското разположение на Юпитер и Венера над източния хоризонт: 1 час преди изгрева на Слънцето те ще бъдат на височина едва 5о. Въпреки това високата яркост на планетите ще позволява те да се откриват сравнително лесно в изсветляващото утринно небе. За да се наблюдава купът М44 обаче, ще е нужен бинокъл или неголяма зрителна тръба. Необходимо е наблюденията да се извършат от място с открит нисък хоризонт в посока североизток – изток.

Паралелно с това явление, над югоизточния хоризонт ще може да се наблюдава хелиактичният изгрев на звездата Сириус (α от съзвездие Голямо куче) в утринната зора.

Яркост, видими диаметри и други данни за планетите по време на съединението:

Венера: –3.9 mag, 10”, 95% осветен диск;

Юпитер: –1.8 mag, 32”.

 

Разположение на по-ярките спътници на Юпитер по време на съединението:

Ганимед, Калисто и Амалтея ще бъдат зад планетата. Йо и Европа ще са съответно на около 1’ и 2.5’ западно от планетата.

 

 

Венера и Юпитер на 18 август сутринта, около 1 час преди изгрева на Слънцето

 

 

 

31 август 21h 59m – съединение на Сатурн с Луната 0.36o S, по ректасцензия α2000 = 15h 03m 53.7s геоцентрично

 

Топоцентричното съединение по ректасцензия за София ще бъде в 23h 17m при ъглово отстояние между Луната и Сатурн 00о 25’, но за нашата страна това ще се случи малко след залеза на Луната в 22h 56h. Въпреки това явлението ще може да се наблюдава до момента на лунния залез. На около 4.5о вляво от Луната ще бъде видим Марс.

Яркост, видими диаметри и други данни за Сатурн, Марс и Луната по време на съединението:

Сатурн: 0.60 mag, 16”;

Луна: –11.48 mag, 31’, 32% осветен диск, възраст 5.71 дни;

Марс: 0.64 mag, 6.8”.

 

 

 

28 септември 07h 25m – съединение на Сатурн с Луната 0.73o S, по ректасцензия α2000 = 15h 12m 36.6s геоцентрично.

 

За нашата страна явлението ще се случи под източния хоризонт, малко след изгрева на Слънцето в 07h 20m, но двете небесни тела ще се наблюдават видимо близки както на 27 септември вечерта, до залеза на Луната в 20h 58m, така и на 28 септември вечерта, като и в двете вечери ъгловото отстояние между Лунатта и Сатурн ще бъде около 6.5о.

Яркост, видими диаметри и други данни за Сатурн и Луната по време на съединението:

Сатурн: 0.61 mag, 16”;

Луна: –10.64 mag, 30’, 15% осветен диск, възраст 3.70 дни.

 

 

 

Текст и карти: П. Маркишки

 

 

 

В началото

Планетите през тази година