По-атрактивни съединения

 

ПЛАНЕТИТЕ ПРЕЗ 2014 г.

 

 

Препратки в страницата: Меркурий | Венера | Марс | Юпитер | Сатурн | Уран | Нептун |

 

Наблюдавани от Земята, пет от всички осем планети в Слънчевата система имат яркост по-висока или съизмерима с тази на най-бляскавите звезди, поради което са били известни още в древността. Това са Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Планетата Уран е с яркост колебаеща се около 5.8 mag, т.е. твърде близка до пределно видимата с невъоръжено око 6 mag. Най-отдалечената планета Нептун може да се наблюдава само инструментално нейната яркост се колебае слабо около 7.9 mag. На Генералната асамблея на Международния астрономически съюз през август 2006 г. бе променен статута на Плутон, считан до тогава за девета планета/ Той бе причислен към дефинирания нов клас планети-джуджета, в който влизат още Ерида, Хаумея, Макемаке и Церера. Първите три обекта, заедно с Плутон, по-късно бяха наречени плутоиди планети-джуджета отвъд орбитата на Нептун.

В таблиците по-долу моментите на изгревите, горните кулминации и залезите на планетите са изчислени за София (за астрономическата обсерватория на СУ “Св. Климент Охридски”) и са в официално време. За други градове в страната е нужно към тези моменти да се внесе поправка, чиято стойност може да бъде взета от таблицата с поправки за моментите на изгревите и залезите на Слънцето, Луната и планетите. При изчисленията е взет предвид ефекта от рефракцията, поради който образите на астрономическите обекти видими до самия хоризонт са повдигнати с около 34’. Напомняме, че локалният хоризонт много често е по-висок от математическия, което води до закъснение на изгревите и до подраняване на залезите спрямо посочените тук моменти.

 

 

Дални планети

МЕРКУРИЙ

 

Поради близостта си до Слънцето Меркурий може да се наблюдава по-удобно само в няколко поредни вечери или утра около датите на максималните си елонгации (т.е. когато се наблюдава на най-голям ъгъл от Слънцето – вижте таблицата по-долу). През останалото време планетата е недостъпна поради сииянието около Слънцето.

Конфигурации

Максимални елонгации

Момент на

максимална

елонгация

Ъгъл и посока спрямо

Слънцето

Звездна величина

Удобно време за

наблюдение на планетата

Интервал време между изгрева (залеза) на Меркурий и изгрева (залеза) на Слънцето

 Месец

d

h  m

° E или W

mag

часа и минути

 Януари

31

11 58

18  E

–0.7

След залез слънце

01  35

 Март

14

08 30

28  W

0.1

Преди изгрев слънце

00  59

 Май

25

10 10

23  E

0.4

След залез слънце

01  56

 Юли

12

21 22

21  W

0.3

Преди изгрев слънце

01  21

 Септември

22

01 10

26  E

0

След залез слънце

00  44

 Ноември

1

14 39

19  W

–0.6

Преди изгрев слънце

01  35

Съединения:

Момент

Вид на съединението

 Месец

d

h  m

 Февруари

15

22 22

долно

 Април

26

06 27

горно

 Юни

20

01 50

долно

 Август

8

19 21

горно

 Октомври

16

23 40

долно

 Декември

8

11 51

горно

Изгрев, горна кулминация, залез и координати

  

Изгрев

Горна  кулми- нация

Залез

Ректа- сцензия

в 0h UT

Декли- нация

в 0h UT

Звездна величина

в 0h UT

Месец

d

 h  m

 h  m

 h  m

h   m   s

°   ´   ˝

mag

Януари

1

08 15

12 39

17 03

18 52 25.6

–24 45 21.6

–1.3

10

08 35

13 08

17 41

19 56 25.9

–22 54 31.3

–1.1

20

08 43

13 37

18 31

21 05 12.4

–18 26 08.4

–0.9

Февруари

1

08 28

13 51

19 14

22 08 29.0

–11 01 05.7

–0.6

10

07 45

13 17

18 49

22 12 54.7

–08 00 23.7

2.0

20

06 38

11 59

17 19

21 33 58.1

–10 43 32.1

3.4

Март

1

06 00

11 11

16 21

21 19 21.5

–13 42 16.6

0.8

10

05 45

10 54

16 04

21 37 41.0

–14 14 06.0

0.2

20

05 39

10 57

16 16

22 19 15.2

–12 08 40.2

0.0

Април

1

06 34

12 14

17 55

23 23 12.2

–06 34 02.0

–0.2

10

06 31

12 34

18 37

00 17 52.7

–00 31 35.6

–0.6

20

06 30

13 03

19 38

01 26 29.3

+07 39 13.0

–1.4

Май

1

06 36

13 48

21 01

02 53 47.2

+17 06 12.0

–1.8

10

06 50

14 27

22 05

04 08 06.4

+22 50 54.0

–1.0

20

07 07

14 55

22 44

05 17 18.7

+25 26 29.5

–0.1

Юни

1

07 13

14 55

22 36

06 05 56.7

+24 27 53.4

1.2

10

06 54

14 24

21 53

06 11 49.6

+22 12 46.6

3.1

20

06 07

13 25

20 43

05 52 58.2

+19 37 47.3

Юли

1

05 10

12 26

19 41

05 35 32.6

+18 45 14.2

2.5

10

04 42

12 04

19 26

05 47 50.6

+20 03 21.7

0.7

20

04 41

12 13

19 45

06 35 00.2

+22 02 25.0

–0.5

Август

1

05 32

13 01

20 29

08 09 22.0

+21 17 07.2

–1.5

10

06 33

13 42

20 49

09 26 10.8

+16 56 24.4

–2.0

20

07 35

14 16

20 54

10 40 00.6

+09 54 41.1

–0.8

Септември

1

08 34

14 40

20 45

11 52 26.5

+00 53 46.3

–0.2

10

09 08

14 50

20 32

12 38 18.4

–05 22 42.2

–0.1

20

09 33

14 53

20 12

13 21 14.3

–11 15 03.3

0.0

Октомври

1

09 35

14 39

19 43

13 51 47.2

–15 15 18.1

0.3

10

08 52

13 59

19 06

13 48 17.8

–14 34 13.2

2.0

20

07 11

12 43

18 16

13 11 51.8

–08 03 34.9

3.8

Ноември

1

05 21

11 03

16 43

13 16 08.4

–05 46 06.0

–0.6

10

05 46

11 11

16 35

13 59 29.6

–10 06 18.7

–0.8

20

06 30

11 32

16 33

14 59 05.8

–15 57 33.2

–0.8

Декември

1

07 20

11 59

16 37

16 09 20.9

–21 17 20.5

–1.1

10

07 58

12 24

16 50

17 09 34.7

–24 08 10.7

–1.3

20

08 33

12 54

17 15

18 19 00.0

–25 18 22.7

–0.9

 

 

 

 

ВЕНЕРА

Конфигурации

Максимални елонгации

Момент на максимална

елонгация

Ъгъл и посока

спрямо

Слънцето

Звездна величина

Интервал време между изгрева на Венера и изгрева на Слънцето

 Месец

d

h  m

° E или W

mag

часа и минути

 Март

22

21 31

47  W

–4.5

02  00

Съединения

Момент

Вид на съединението

 Месец

d

h  m

 Януари

11

14 24

долно

 Октомври

25

10 31

горно

Изгрев, горна кулминация, залез и координати

  

Изгрев

Горна  кулми- нация

Залез

Ректа- сцензия

в 0h UT

Декли- нация

в 0h UT

Звездна величина

в 0h UT

Месец

d

 h  m

 h  m

 h  m

h   m   s

°   ´   ˝

mag

Януари

1

08 43

13 35

18 27

19 52 50.7

–18 15 15.4

–4.4

10

07 41

12 38

17 36

19 31 33.5

–16 51 13.8

20

06 34

11 35

16 36

19 07 07.2

–15 57 20.6

–4.3

Февруари

1

05 35

10 37

15 38

18 55 11.6

–15 52 08.4

–4.8

10

05 08

10 08

15 09

19 01 53.8

–16 13 53.0

–4.9

20

04 50

09 50

14 49

19 21 57.5

–16 36 51.2

–4.8

Март

1

04 41

09 40

14 40

19 48 07.0

–16 37 45.4

–4.8

10

04 35

09 36

14 38

20 19 19.4

–16 08 26.5

–4.7

20

04 29

09 35

14 42

20 57 43.3

–14 53 25.3

–4.6

Април

1

05 20

10 37

15 54

21 46 38.8

–12 22 20.8

–4.4

10

05 12

10 39

16 06

22 24 13.5

–09 49 00.8

–4.3

20

05 02

10 42

16 22

23 06 17.3

–06 25 08.4

–4.2

Май

1

04 49

10 45

16 41

23 52 45.0

–02 10 28.2

–4.1

10

04 38

10 48

16 58

00 30 58.2

+01 32 23.1

–4.1

20

04 26

10 51

17 17

01 13 57.1

+05 45 20.9

–4.0

Юни

1

04 13

10 57

17 41

02 06 48.8

+10 41 27.6

–4.0

10

04 05

11 02

18 01

02 47 45.3

+14 07 04.8

–3.9

20

03 59

11 10

18 22

03 34 52.8

+17 27 45.1

–3.9

Юли

1

03 57

11 21

18 46

04 28 52.3

+20 21 34.0

–3.9

10

04 00

11 31

19 03

05 14 34.2

+21 57 44.2

–3.8

20

04 08

11 44

19 19

06 06 31.2

+22 48 02.5

–3.8

Август

1

04 26

11 59

19 32

07 09 29.8

+22 23 20.4

–3.8

10

04 44

12 11

19 37

07 56 21.3

+21 03 34.0

–3.8

20

05 06

12 22

19 37

08 47 22.6

+18 37 22.5

–3.8

Септември

1

05 36

12 34

19 32

09 46 38.7

+14 32 50.4

–3.9

10

05 58

12 42

19 24

10 29 38.6

+10 50 02.0

–3.9

20

06 23

12 49

19 14

11 16 15.4

+06 14 00.9

–3.9

Октомври

1

06 50

12 56

19 00

12 06 41.9

+00 49 36.9

–3.9

10

07 12

13 01

18 50

12 47 52.1

–03 40 59.0

–4.0

20

07 38

13 08

18 38

13 34 10.0

–08 35 25.0

–4.0

Ноември

1

07 09

12 18

17 27

14 31 21.9

–14 02 34.0

–4.0

10

07 33

12 28

17 22

15 15 55.1

–17 36 13.3

–3.9

20

07 58

12 40

17 20

16 07 20.8

–20 48 47.9

–3.9

Декември

1

08 25

12 55

17 25

17 06 04.8

–23 12 06.0

–3.9

10

08 43

13 09

17 35

17 55 16.7

–24 07 19.9

–3.9

20

08 57

13 25

17 52

18 50 16.1

–23 58 22.0

–3.9

По-атрактивни съединения с участието на планетата ще бъдат:

Съединение на Венера с Луната на 26 февруари;

Съединение на Венера с Юпитер на 18 август.

Видимият път на Венера през годината

 Указани са видимите положения на Венера през 15 денонощия в 00h UT

 

 Видимият път на Венера – продължение

 

 

 

 

Горни планети

МАРС

Конфигурации

Момент

Конфигурация

 Месец

d

h  m

 Януари

3

02 26

западна квадратура

 Април

9

00 03

противостояние

(опозиция)

 Юли

19

09 41

източна квадратура

Изгрев, горна кулминация, залез и координати

  

Изгрев

Горна  кулми- нация

Залез

Ректа- сцензия

в 0h UT

Декли- нация

в 0h UT

Звездна величина

в 0h UT

Месец

d

 h  m

 h  m

 h  m

h   m   s

°   ´   ˝

mag

Януари

1

00 37

06 30

12 23

12 45 29.6

–02 31 36.4

0.8

10

00 21

06 09

11 57

12 59 48.0

–03 54 59.4

0.7

20

00 01

05 44

11 26

13 14 10.4

–05 15 58.7

0.5

Февруари

1

23 31

05 11

10 49

13 28 43.4

–06 34 02.5

0.2

10

23 06

04 44

10 19

13 37 08.4

–07 16 36.0

0.0

20

22 34

04 11

09 44

13 43 21.7

–07 45 37.3

–0.2

Март

1

22 01

03 38

09 10

13 45 32.8

–07 53 16.3

–0.5

10

21 23

03 01

08 34

13 43 58.4

–07 41 53.0

–0.7

20

20 35

02 15

07 51

13 37 35.7

–07 06 46.9

–1.0

Април

1

20 29

02 15

07 54

13 24 04.7

–05 57 45.3

–1.3

10

19 37

01 26

07 10

13 11 16.4

–04 55 31.7

–1.5

20

18 40

00 33

06 20

12 56 51.7

–03 49 42.7

–1.4

Май

1

17 41

23 32

05 27

12 43 42.8

–02 57 21.0

–1.2

10

16 58

22 50

04 46

12 36 44.4

–02 38 43.7

–1.0

20

16 16

22 08

04 03

12 33 39.1

–02 46 09.6

–0.8

Юни

1

15 35

21 23

03 16

12 36 10.7

–03 31 23.5

–0.5

10

15 09

20 54

02 43

12 42 03.3

–04 27 41.4

–0.3

20

14 44

20 25

02 08

12 51 55.7

–05 48 13.0

–0.1

Юли

1

14 22

19 56

01 33

13 06 13.0

–07 33 55.2

0.0

10

14 07

19 35

01 05

13 20 11.7

–09 10 24.8

0.2

20

13 53

19 13

00 36

13 37 47.5

–11 04 41.6

0.3

Август

1

13 38

18 50

00 03

14 01 29.6

–13 27 14.4

0.4

10

13 30

18 34

23 37

14 20 58.7

–15 14 52.2

0.5

20

13 22

18 18

23 13

14 44 13.3

–17 11 51.2

0.6

Септември

1

13 14

18 01

22 47

15 14 16.4

–19 24 09.6

0.6

10

13 09

17 49

22 29

15 38 17.4

–20 54 14.5

0.7

20

13 04

17 38

22 12

16 06 22.3

–22 21 39.8

0.7

Октомври

1

12 59

17 27

21 55

16 38 52.0

–23 38 32.9

0.8

10

12 55

17 19

21 44

17 06 32.7

–24 23 32.5

0.8

20

12 50

17 12

21 34

17 38 14.4

–24 51 56.3

0.9

Ноември

1

11 41

16 04

20 26

18 17 15.3

–24 53 06.6

0.9

10

11 33

15 58

20 22

18 46 54.2

–24 29 09.8

0.9

20

11 23

15 51

20 20

19 19 56.3

–23 37 13.4

1.0

Декември

1

11 08

15 44

20 20

19 56 04.7

–22 10 03.6

1.0

10

10 55

15 38

20 21

20 25 15.5

–20 36 47.6

1.0

20

10 38

15 30

20 22

20 57 07.0

–18 32 09.1

1.1

 Забележка: На 20 януари се наблюдават два изгрева на Марс. В таблицата е даден първият. Ворият е в 23h 59m.

По-атрактивно съединение с участието на планетата ще бъде съединението на Марс с Луната на 6 юли.

Видимият път на Марс през годината

Указани са видимите положения на Марс през 5 денонощия в 00h UT, а на всеки 15 денонощия е отбелязана дата

 

Видимият път на Марс – продължение

 

 

 

 

ЮПИТЕР

Конфигурации

Момент

Конфигурация

 Месец

d

h  m

 Януари

5

23 11

противостояние

(опозиция)

 Април

1

10 50

източна квадратура

 Юли

24

23 44

съединение

 Ноември

14

05 07

западна квадратура

Изгрев, горна кулминация, залез и координати

  

Изгрев

Горна  кулми- нация

Залез

Ректа- сцензия

в 0h UT

Декли- нация

в 0h UT

Звездна величина

в 0h UT

Месец

d

 h  m

 h  m

 h  m

h   m   s

°   ´   ˝

mag

Януари

1

17 17

00 55

08 27

07 09 06.7

+22 36 42.4

–2.7

10

16 36

00 14

07 47

07 03 53.2

+22 46 15.0

–2.7

20

15 51

23 25

07 03

06 58 16.2

+22 55 45.4

–2.7

Февруари

1

14 57

22 32

06 11

06 52 20.8

+23 05 01.8

–2.6

10

14 18

21 53

05 32

06 48 50.2

+23 10 14.6

–2.6

20

13 35

21 11

04 51

06 46 07.0

+23 14 18.4

–2.5

Март

1

12 59

20 34

04 14

06 44 50.4

+23 16 29.0

–2.4

10

12 23

19 59

03 39

06 44 43.4

+23 17 19.0

–2.4

20

11 45

19 21

03 01

06 45 55.9

+23 16 43.7

–2.3

Април

1

12 01

19 37

03 16

06 49 08.3

+23 13 52.4

–2.2

10

11 30

19 05

02 44

06 52 42.0

+23 10 05.5

–2.1

20

10 56

18 31

02 09

06 57 41.1

+23 04 07.0

–2.1

Май

1

10 20

17 54

01 32

07 04 15.9

+22 55 10.6

–2.0

10

09 51

17 25

01 02

07 10 23.0

+22 45 52.5

–2.0

20

09 21

16 53

00 29

07 17 49.6

+22 33 19.2

–1.9

Юни

1

08 45

16 16

23 47

07 27 29.7

+22 15 01.1

–1.9

10

08 18

15 48

23 18

07 35 09.8

+21 58 56.2

–1.9

20

07 49

15 17

22 46

07 43 59.5

+21 38 42.9

–1.8

Юли

1

07 18

14 44

22 10

07 53 58.6

+21 13 40.5

–1.8

10

06 52

14 17

21 42

08 02 16.3

+20 51 08.8

–1.8

20

06 24

13 47

21 09

08 11 32.3

+20 24 08.4

–1.8

Август

1

05 51

13 11

20 31

08 22 37.6

+19 49 20.2

–1.8

10

05 25

12 43

20 01

08 30 50.0

+19 21 51.4

–1.8

20

04 57

12 13

19 29

08 39 46.2

+18 50 18.7

–1.8

Септември

1

04 23

11 36

18 49

08 50 08.0

+18 11 41.5

–1.8

10

03 57

11 08

18 19

08 57 33.7

+17 42 42.6

–1.8

20

03 28

10 37

17 45

09 05 23.6

+17 11 03.5

–1.9

Октомври

1

02 55

10 01

17 07

09 13 23.1

+16 37 41.9

–1.9

10

02 27

09 32

16 36

09 19 20.9

+16 12 11.8

–1.9

20

01 56

08 58

16 01

09 25 16.5

+15 46 27.6

–2.0

Ноември

1

00 16

07 17

14 18

09 31 15.6

+15 20 19.2

–2.1

10

23 42

06 45

13 45

09 34 50.1

+15 04 52.8

–2.1

20

23 07

06 09

13 08

09 37 47.4

+14 52 38.5

–2.2

Декември

1

22 25

05 27

12 26

09 39 40.8

+14 45 55.7

–2.2

10

21 50

04 52

11 51

09 40 06.4

+14 46 03.6

–2.3

20

21 10

04 12

11 11

09 39 22.0

+14 52 17.5

–2.4

По-атрактивно съединение с участието на планетата ще бъде съединението на Венера с Юпитер на 18 август.

Видимият път на Юпитер през годината

Указани са видимите положения на Юпитер през 30 денонощия в 00h UT

 

 

 

 

САТУРН

Конфигурации

Момент

Конфигурация

 Месец

d

h  m

 Февруари

11

21 34

западна квадратура

 Май

10

21 28

противостояние

(опозиция)

 Август

9

17 43

източна квадратура

 Ноември

18

10 50

съединение

Изгрев, горна кулминация, залез и координати

  

Изгрев

Горна  кулми- нация

Залез

Ректа- сцензия

в 0h UT

Декли- нация

в 0h UT

Звездна величина

в 0h UT

Месец

d

 h  m

 h  m

 h  m

h   m   s

°   ´   ˝

mag

Януари

1

03 55

08 57

14 00

15 13 17.6

–15 41 29.2

0.6

10

03 24

08 25

13 27

15 16 23.9

–15 52 20.9

0.6

20

02 48

07 49

12 50

15 19 23.4

–16 02 12.2

0.6

Февруари

1

02 04

07 04

12 05

15 22 15.2

–16 10 47.2

0.5

10

01 31

06 31

11 31

15 23 49.0

–16 14 48.7

0.5

20

00 53

05 52

10 52

15 24 55.8

–16 16 50.0

0.5

Март

1

00 17

05 17

10 17

15 25 20.8

–16 16 27.5

0.4

10

23 38

04 42

09 42

15 25 11.9

–16 14 03.4

0.4

20

22 57

04 02

09 02

15 24 23.7

–16 09 08.7

0.3

Април

1

23 08

04 13

09 14

15 22 36.1

–16 00 26.2

0.3

10

22 30

03 35

08 37

15 20 44.1

–15 52 11.7

0.2

20

21 47

02 54

07 56

15 18 14.7

–15 41 43.7

0.2

Май

1

21 00

02 07

07 10

15 15 08.6

–15 29 11.4

0.1

10

20 21

01 29

06 33

15 12 27.4

–15 18 38.7

0.1

20

19 38

00 47

05 52

15 09 27.9

–15 07 12.6

0.1

Юни

1

18 47

23 52

05 02

15 06 04.0

–14 54 41.4

0.2

10

18 09

23 15

04 25

15 03 47.6

–14 46 43.8

0.2

20

17 27

22 33

03 44

15 01 39.8

–14 39 47.7

0.3

Юли

1

16 42

21 48

02 59

14 59 54.5

–14 34 55.5

0.4

10

16 05

21 12

02 23

14 58 59.8

–14 33 20.1

0.4

20

15 26

20 32

01 43

14 58 34.5

–14 34 12.6

0.5

Август

1

14 39

19 46

00 56

14 58 54.9

–14 38 57.1

0.5

10

14 05

19 11

00 21

14 59 46.6

–14 45 04.0

0.6

20

13 28

18 33

23 39

15 01 19.2

–14 54 14.4

0.6

Септември

1

12 44

17 49

22 53

15 03 56.8

–15 08 13.4

0.6

10

12 12

17 16

22 19

15 06 25.7

–15 20 32.6

0.6

20

11 37

16 40

21 42

15 09 38.9

–15 35 44.4

0.6

Октомври

1

10 59

16 01

21 02

15 13 41.4

–15 53 53.5

0.6

10

10 28

15 29

20 29

15 17 19.6

–16 09 31.7

0.6

20

09 55

14 54

19 53

15 21 39.4

–16 27 23.4

0.6

Ноември

1

08 14

13 12

18 10

15 27 09.7

–16 49 02.1

0.5

10

07 44

12 41

17 38

15 31 26.4

–17 05 05.1

0.5

20

07 11

12 07

17 02

15 36 16.3

–17 22 26.0

0.5

Декември

1

06 34

11 29

16 23

15 41 35.6

–17 40 35.9

0.5

10

06 04

10 57

15 51

15 45 52.7

–17 54 30.7

0.5

20

05 31

10 23

15 15

15 50 29.7

–18 08 45.8

0.5

През 2014 г. ще има 9 по-близки съединения на планетата с Луната:

Съединение на Сатурн с Луната на 25 януари;

Съединение на Сатурн с Луната на 22 февруари;

Съединение на Сатурн с Луната на 21 март;

Съединение на Сатурн с Луната на 17 април;

Съединение на Сатурн с Луната на 14 май;

Съединение на Сатурн с Луната на 8 юли;

Съединение на Сатурн с Луната на 4 август;

Съединение на Сатурн с Луната на 31 август;

Съединение на Сатурн с Луната на 28 септември.

Видимият път на Сатурн през годината

Указани са видимите положения на Сатурн през 15 денонощия в 00h UT, а на всеки 30 денонощия е отбелязана дата

 

 

 

 

УРАН

 Конфигурации

Момент

Конфигурация

 Месец

d

h  m

 Април

2

10 09

съединение

 Юли

8

19 29

западна квадратура

 Октомври

7

23 58

противостояние (опозиция)

Изгрев, горна кулминация, залез и координати

  

Изгрев

Горна  кулми- нация

Залез

Ректа- сцензия

в 0h UT

Декли- нация

в 0h UT

Звездна величина

в 0h UT

Месец

d

 h  m

 h  m

 h  m

h   m   s

°   ´   ˝

mag

Януари

1

12 02

18 15

00 31

00 32 14.0

+02 43 55.1

5.8

10

11 27

17 40

23 53

00 32 45.5

+02 47 40.4

5.9

20

10 48

17 01

23 14

00 33 37.7

+02 53 39.4

5.9

Февруари

1

10 02

16 16

22 29

00 35 02.3

+03 03 08.6

5.9

10

09 27

15 42

21 56

00 36 19.9

+03 11 43.5

5.9

20

08 49

15 04

21 19

00 37 58.3

+03 22 29.8

5.9

Март

1

08 15

14 30

20 46

00 39 36.0

+03 33 06.5

5.9

10

07 40

13 56

20 13

00 41 20.5

+03 44 23.3

5.9

20

07 02

13 19

19 36

00 43 22.4

+03 57 27.0

5.9

Април

1

07 16

13 34

19 53

00 45 53.1

+04 13 29.4

5.9

10

06 42

13 01

19 20

00 47 46.8

+04 25 30.5

5.9

20

06 04

12 24

18 43

00 49 51.4

+04 38 35.1

5.9

Май

1

05 22

11 43

18 03

00 52 03.4

+04 52 20.6

5.9

10

04 48

11 09

17 30

00 53 45.2

+05 02 53.1

5.9

20

04 10

10 31

16 53

00 55 29.8

+05 13 37.7

5.9

Юни

1

03 24

09 46

16 08

00 57 20.5

+05 24 53.8

5.9

10

02 49

09 12

15 35

00 58 31.1

+05 32 00.0

5.9

20

02 10

08 34

14 57

00 59 35.4

+05 38 23.1

5.9

Юли

1

01 28

07 51

14 15

01 00 27.4

+05 43 26.0

5.8

10

00 52

07 16

13 40

01 00 54.4

+05 45 56.0

5.8

20

00 13

06 37

13 01

01 01 07.3

+05 46 57.4

5.8

Август

1

23 22

05 50

12 13

01 00 59.1

+05 45 43.7

5.8

10

22 47

05 14

11 38

01 00 36.2

+05 43 06.1

5.8

20

22 07

04 34

10 57

00 59 55.1

+05 38 34.8

5.8

Септември

1

21 19

03 46

10 08

00 58 45.9

+05 31 09.1

5.7

10

20 43

03 09

09 32

00 57 42.1

+05 24 23.0

5.7

20

20 03

02 29

08 50

00 56 22.0

+05 15 56.6

5.7

Октомври

1

19 19

01 44

08 05

00 54 46.3

+05 05 55.9

5.7

10

18 42

01 07

07 28

00 53 25.4

+04 57 31.2

5.7

20

18 02

00 26

06 46

00 51 56.4

+04 48 18.9

5.7

Ноември

1

16 14

22 33

04 57

00 50 15.9

+04 38 00.3

5.7

10

15 38

21 57

04 20

00 49 08.7

+04 31 10.7

5.7

20

14 58

21 17

03 39

00 48 05.4

+04 24 49.4

5.7

Декември

1

14 14

20 32

02 55

00 47 12.7

+04 19 40.1

5.8

10

13 38

19 57

02 19

00 46 44.8

+04 17 04.5

5.8

20

12 59

19 17

01 39

00 46 31.0

+04 16 02.3

5.8

 

 

 

 

НЕПТУН

Конфигурации

Момент

Конфигурация

 Месец

d

h  m

 Февруари

23

20 11

съединение

 Май

29

00 52

западна квадратура

 Август

29

17 33

противостояние (опозиция)

 Ноември

27

04 38

източна квадратура

Изгрев, горна кулминация, залез и координати

  

Изгрев

Горна  кулми- нация

Залез

Ректа- сцензия

в 0h UT

Декли- нация

в 0h UT

Звездна величина

в 0h UT

Месец

d

 h  m

 h  m

 h  m

h   m   s

°   ´   ˝

mag

Януари

1

10 42

16 04

21 25

22 20 53.1

–11 01 06.7

7.9

10

10 08

15 29

20 51

22 21 49.7

–10 55 39.6

7.9

20

09 29

14 51

20 13

22 23 00.5

–10 48 51.3

8.0

Февруари

1

08 43

14 06

19 28

22 24 34.2

–10 39 52.1

8.0

10

08 08

13 31

18 54

22 25 49.0

–10 32 42.8

8.0

20

07 30

12 53

18 17

22 27 14.5

–10 24 32.2

8.0

Март

1

06 55

12 19

17 43

22 28 32.1

–10 17 07.0

8.0

10

06 21

11 45

17 10

22 29 49.0

–10 09 47.5

8.0

20

05 42

11 07

16 32

22 31 11.6

–10 01 55.8

8.0

Април

1

05 56

11 22

16 47

22 32 44.5

–09 53 07.2

8.0

10

05 21

10 47

16 13

22 33 48.0

–09 47 07.8

7.9

20

04 43

10 09

15 35

22 34 50.9

–09 41 14.5

7.9

Май

1

04 00

09 27

14 53

22 35 49.2

–09 35 50.9

7.9

10

03 25

08 52

14 19

22 36 27.4

–09 32 23.2

7.9

20

02 46

08 13

13 40

22 36 59.0

–09 29 37.1

7.9

Юни

1

01 59

07 26

12 54

22 37 21.2

–09 27 52.2

7.9

10

01 24

06 51

12 18

22 37 26.1

–09 27 42.6

7.9

20

00 45

06 12

11 39

22 37 20.1

–09 28 40.2

7.9

Юли

1

00 01

05 28

10 55

22 36 59.8

–09 31 03.7

7.9

10

23 22

04 52

10 19

22 36 33.3

–09 33 58.8

7.8

20

22 42

04 12

09 39

22 35 54.4

–09 38 07.1

7.8

Август

1

21 54

03 24

08 50

22 34 56.6

–09 44 07.8

7.8

10

21 18

02 48

08 14

22 34 07.0

–09 49 12.1

7.8

20

20 38

02 08

07 33

22 33 07.7

–09 55 12.0

7.8

Септември

1

19 50

01 19

06 44

22 31 53.6

–10 02 36.2

7.8

10

19 14

00 43

06 08

22 30 58.2

–10 08 04.1

7.8

20

18 34

00 03

05 27

22 29 59.3

–10 13 50.1

7.8

Октомври

1

17 51

23 14

04 42

22 29 00.2

–10 19 33.0

7.8

10

17 15

22 38

04 06

22 28 18.3

–10 23 33.2

7.8

20

16 35

21 58

03 26

22 27 40.3

–10 27 07.9

7.9

Ноември

1

14 48

20 11

01 38

22 27 08.8

–10 30 01.0

7.9

10

14 12

19 35

01 02

22 26 56.5

–10 31 04.4

7.9

20

13 33

18 56

00 23

22 26 54.8

–10 31 04.4

7.9

Декември

1

12 50

18 13

23 36

22 27 08.0

–10 29 36.9

7.9

10

12 14

17 38

23 01

22 27 30.4

–10 27 18.1

7.9

20

11 35

16 59

22 23

22 28 07.1

–10 23 35.9

7.9

Забележки:

На 1 юли се наблюдават два изгрева на Нептун. В таблицата е даден първият. Вторият е в 23h 57m.

На 20 септември се наблюдават две горни кулминации на Нептун. В таблицата е дадена първата. Втората е в 23h59m.

 

 

Съставили: А. Костов, П. Маркишки

 

 

 

В началото

По-атрактивни взаимни съединения на планетите и на планети с Луната