Към другите проекти

Description: C:\htm\WEB_NAO\projects\fr2_files\image001.jpg 

 

 

Република България

Министерство на образованието, младежта и науката

Фонд «Научни изследвания» програма «Идеи» 

 

 

Проект: Създаване на мрежа от малки, дистационно управляеми и роботизирани телескопи в България “SMARTNET” (ДО 02-362/30.12.2008)

Продължителност: 3 години (2009-2011)

Информация:  Описание на проекта (DOC 467 KB, EN-версия)

 

Първите дистанционно управляеми телескопи се появяват  през втората половина  на 20 в. благодарение на развитието на информационните и комуникационните технологии. С помощта на тези телескопи астрономите могат да реализират наблюденията си  от разстояние, използвайки авто­матизирани системи за управление. Роботизираните телескопи, от друга страна, са нещо сравнително ново (Budding 1995). Тези телескопи извършват  наблю­­дения без намеса на човека. следвайки предварително изготвена програма, изпратена чрез Интернет от Центъра им за управление. През нощта роботизираният телескоп автоматично определя най-ефективния начин за получаване на наблюденията от планираното разписание. Ако атмосферните условия не са добри, компютърното управление на телескопа предприема подходящо действие и телескопът може да бъде затворен и/или наблюденията да се рестартират. Когато наблюдателната програма за нощта завърши, получените изображения се изпращат чрез Интернет до Центъра за управление, който ги разпределя към заявителите-астрономи. Роботизираните телескопи осигуряват получаване на астрономически изображения от произволни места в света за различни клиенти: професионални астрономи и студенти, учители и ученици от горния курс на училищата; мрежа от други телескопи, образователни институции като планетариуми и училищни лаборатории.

 

Основната цел на проекта SMARTNET е да се създаде мрежа от малки дистационно управляеми и роботизирани астрономически телескопи в България, с помощта на която да се даде възможност:

1)  на учениците с интерес към астрономията да изпитат удовлетворението от получаването на собствени наблюдения и да станат съпричастни към научните открития;

2)  на докторантите – да се скъси значително срока за натрупване на наблюдателни данни за дисертациите им;

3)  на професионалните астрономи – да насочат част от задачите си към наблюдения с телескопи от мрежата;

4)  на десетки хиляди българи да проведат своето първо наблюдение с телескоп и да споделят емоцията, съпровождаща всяко астро­номическо наблюдение.

 

SMARTNET ще включва 4 телескопа: един 14-инчов телескоп на Софийския университет; един 11-инчов телескоп, с който разполага Народната обсерватория с планетариум – Варна и още два 16-инчови телескопа, които ще бъдат закупени с финансиране по линия на настоящия проект. По проекта ще бъдат закупени и детектори за всички телескопи от мрежата.

 

 Основен бенефициент по проекта е Астрономическият център на Шуменския университет  «Епископ Константин Преславски”. Партньори са СУ “ Кл Охридски”, Институт по астрономия - БАН и  Народната обсерватория с планетариум – Варна.

 

SMARTNET е първият по рода си проект, в който ще се реализира активна и ползотворна връзка между професионални астрономи от университети и научни институти от една страна и учители и ученици от друга. В резултат се надяваме наградите за България от конкурсите на НАСА и Южната Европейска обсерватория (ESO) за ученици, както и от международните астрономически олимпиади, да се мултиплицират.  

 

 

                                                                                                                         Изготвил материала: Н Маркова

 

 

 

Към другите проекти