Ред за посещения и телефони за контакт | Посетителски център |

 

  

КАРТИ И МАРШРУТИ ДО НАО

 

 

Северна ширина 41o 41’ 41”

Източна дължина 24o 44’ 18”

Надморска височина 1 730 м.

 

 

Description: Description: Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\visit\fr2_files\image701.jpg

 

Обща карта.

 

 

Description: Description: Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\visit\fr2_files\image703.jpg

 

Туристическа карта с маркирани тур-маршрути.

  

 

Description: Description: Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\visit\fr2_files\image704.jpg

 

Топографска план-карта на НАО.

 

 

Description: Description: Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\visit\fr2_files\image705.jpg

 

Спътникова снимка на НАО-Рожен от http://maps.google.com

 

  

 

 

Ред за посещения и телефони за контакт

Посетителски център