Контакти

Ръководител на проекта:
ст.н.с д-р Таню Бонев, ИА-БАН;
tbonev(AT)astro.bas.bg

Секретар:
ст.н.с д-р Ренада Константинова-Антова, ИА-БАН;
renadaka(AT)yahoo.com, renada(AT)astro.bas.bg

Научен координатор:
ст.н.с дфн Илиан Илиев, ИА-БАН;
iliani(AT)astro.bas.bg

Координатор на „Връзки с Обществеността”:
ст.н.с д-р Невена Маркова, ИА-БАН;
nmarkova(AT)astro.bas.bg

design: Anton Iliev and Pencho Markishki